XẾP LỚP

Nhà trường áp dụng hệ thống xếp lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng các lớp tăng cường tiếng Anh và sẽ căn cứ vào tuổi của học sinh đăng ký vào ngày 01 tháng Giêng mỗi năm học để xác định khối lớp được xếp. Trong năm học 2019/20, chúng tôi sẽ sử dụng chính sách xếp lớp như sau:

 Tuổi Ngày sinh Lớp
 3+ 1/1/2016 - 31/12/2016 Lớp Mầm
 4+ 1/1/2015 - 31/12/2015 Lớp Chồi
 5+ 1/1/2014 - 31/12/2014 Lớp Lá
 6+ 1/1/2013 - 31/12/2013 Lớp 1
 7+ 1/1/2012 - 31/12/2012 Lớp 2
 8+ 1/1/2011 - 31/12/2011 Lớp 3
 9+ 1/1/2010 - 31/12/2010 Lớp 4
 10+ 1/1/2009 - 31/12/2009 Lớp 5
 11+ 1/1/2008 - 31/12/2008 Lớp 6
 12+ 1/1/2007 - 31/12/2007 Lớp 7
 13+ 1/1/2006 - 31/12/2006 Lớp 8
 14+ 1/1/2005 - 31/12/2005 Lớp 9
 15+ 1/1/2004 - 31/12/2004 Lớp 10

 

Sĩ Số Lớp và Danh Sách Chờ

Sĩ số tối đa của các lớp có thể thay đổi. Hiện tại sĩ số tối đa là 24 học sinh/lớp. Nếu các lớp trong khối đã đủ sĩ số, trường sẽ đưa học sinh đăng ký học vào danh sách chờ và thông báo cho phụ huynh hoặc người giám hộ khi lớp có chỗ trống.

Khi học sinh đăng ký được ghi tên vào danh sách chờ, trường sẽ ưu tiên các trường hợp sau: anh/chị/em ruột của học sinh hiện tại của EMASI; học sinh giỏi có kết quả học tập xuất sắc. Chỉ các học sinh đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào và cuộc phỏng vấn tuyển sinh mới được đưa vào danh sách chờ.

Liên Hệ

Chia sẻ:

Xem Thêm

ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất