Ông Võ Hoàng Vũ
Giám Đốc Tài Chính
Ông Võ Hoàng Vũ là chuyên gia đầu ngành với hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực Kế toán & Tài chính. Ông gia nhập Công ty Cổ phần Khai Sáng - Đơn vị chủ quản của Trường Quốc tế Renaissance và Hệ thống trường tiên phong EMASI từ năm 2009 với cương vị Quản lý Tài chính và đã thành công trong sứ mệnh lãnh đạo, phát triển các hoạt động Kế toán-Tài chính của những đơn vị này.

Là một chuyên viên Kế toán Quản trị giỏi chuyên môn, trước khi gia nhập Công ty Cổ phần Khai Sáng, ông Vũ đã từng cộng tác với một số công ty quốc tế trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sản xuất hóa chất và khí đốt. Nhờ đó, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm kinh doanh thương mại và kế toán-tài chính chuyên nghiệp từ các chuyên gia hàng đầu thế giới.

Vì những thành tựu đã đạt được, năm 2018, ông Vũ đã được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính (CFO). Ông sẽ lãnh đạo và quản trị tất cả các vấn đề tài chính cho tổng công ty, bao gồm kế toán & báo cáo tài chính, quản trị dòng tiền và các dự báo chiến lược, cùng nhiều vấn đề khác về kiểm toán.
Chia sẻ:
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất