Ms Tuyền Lê
Trưởng Phòng Tuyển Sinh EMASI Vạn Phúc
Họ và tên: Lê Thanh Tuyền

Chức vụ: Trường Phòng Tuyển Sinh trường EMASI Vạn Phúc

Email: tuyenlt@emasi.edu.vn

Điện thoại: (028) 3895 5998
Chia sẻ:
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất