Ms Cảnh Huỳnh
Nhân Viên Tuyển Sinh EMASI Nam Long
Họ và tên: Huỳnh Ái Cảnh

Chức vụ: Nhân viên Tuyển sinh trường EMASI Nam Long

Email: canhha@emasi.edu.vn

Điện thoại: (028) 3773 3665 hoặc 1800 599 918
Chia sẻ:
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất