Announcement About First Half Semester Break

All students and teachers in EMASI Schools will have a half semester break from Monday to Friday (7th to 11th October 2019).

The School Office still operates from 8AM – 5PM during the break.

All students and teachers will be back to school on Monday, 14th October 2019.

We wish our valued teachers, parents and students have a healthy and happy semester break.

Thank you.

EMASI Schools

Share this page:
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất