LATEST EVENTS

Sat 17 Nov 2018

EMASI Van Phuc Construction Opening Event

T7
17
Nov

EMASI Van Phuc Construction Opening Event

Time: 08AM on Saturday 17 November 2018 in the Van Phuc Riverside City

Thu 24 May 2018

EMASI Nam Long Construction Opening Ceremony

T5
24
May

EMASI Nam Long Construction Opening Ceremony

Time: 8:00AM on Thursday 24 May 2018 in the Nam Long Residential Area

Tue 25 Jun

EMASI Nam Long Open Day: Discovery & Fun Day 2019

Tue
25
Jun

EMASI Nam Long Open Day: Discovery & Fun Day 2019

9:00 - 11:00 Saturday 29th June 2019 at EMASI International Bilingual Schools, Nam Long campus


Share this page:
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất