Senior Leadership Team
huynh cong minh
Dr Huynh Cong Minh
Chair of Founding Committee / Superintendent
Mr Peter Gittins
Chief Education Officer
Ms Nguyen Thi Thu Cuc
Head of School of EMASI Van Phuc
Mr Kim Vinh Phuc
Head of School of EMASI Nam Long
Mr Vo Hoang Vu
Chief Financial Officer
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất