Admissions Team
Ms Nhu Le
Admissions Manager in Nam Long Campus
Ms Tuyen Le
Admissions Manager in Van Phuc Campus
Ms Canh Huynh
Admissions Consultant in Nam Long Campus
Ms Ly Hoang
Admissions Consultant in Nam Long Campus
Ms Dung Le
Receptionist in EMASI Nam Long Campus
Ms Van Dao
Admissions Consultant in Nam Long Campus
Ms Trang Nguyen
Admissions Consultant in Van Phuc Campus
Ms Nga Nguyen
Admissions Consultant in Van Phuc Campus
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất