INTRODUCTION

Discover “Job Fair” of Elementary students in EMASI Van Phuc

Outstanding EMASI Students Win IVYPREP Championship 2019

How Do EMASI Students Learn Library Skills?

EVENTS

Happy Teacher's Day 2019
19 Nov

Wednesday, November 20, 2019 at EMASI Nam Long & EMASI Van Phuc.

Halloween Celebration 2019
19 Nov

Thursday, 31st October 2019 in EMASI Nam Long & EMASI Van Phuc.

Share this page:
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất