INTRODUCTION

Interview with Dr Huynh Cong Minh, Chair of Founding Committee / Superintendent

Interview with Mr Kim Vinh Phuc, Head of School of EMASI Nam Long

Interview with Ms Nguyen Thi Thu Cuc, Head of School of EMASI Van Phuc

EMASI Summer School Diary - Week 5

Honey Honey Honey Or The Fragments Of Trust

EMASI Summer School Diary - Week 4

EVENTS

EMASI Van Phuc Open Day: Discovery & Fun Day 2019
19 Jul

9:00 - 11:00 Sunday 21st July 2019 at EMASI International Bilingual Schools, Van Phuc campus

EMASI Nam Long Open Day: Discovery & Fun Day 2019
19 Jul

9:00 - 11:00 Saturday 29th June 2019 at EMASI International Bilingual Schools, Nam Long campus

Share this page:
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất