INTRODUCTION

Closing Announcement For Vietnam National Day 2019

The Relocation Of Admissions Office Of EMASI Van Phuc

EMASI Summer School Diary - Week 5

EVENTS

EMASI Van Phuc Open Day: Discovery & Fun Day 2019
15 Sep

9:00 - 11:00 Sunday 21st July 2019 at EMASI International Bilingual Schools, Van Phuc campus

EMASI Nam Long Open Day: Discovery & Fun Day 2019
15 Sep

9:00 - 11:00 Saturday 29th June 2019 at EMASI International Bilingual Schools, Nam Long campus

Share this page:
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất