INTRODUCTION

Announcement about Tet Holiday 2020

AMO 2019 Honored EMASI Van Phuc Students

Announcement About Winter Break 2019

EVENTS

EMASI Van Phuc Tet Festival 2020
12 Jan

8:00AM Sunday, January 12th 2020 at EMASI Van Phuc.

EMASI Green Day 2020
10 Jan

The whole Friday, January 10th 2020 at EMASI Schools.

Share this page:
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất