Đội Ngũ Tuyển Sinh
Ms Nhu Lê
Trưởng Phòng Tuyển Sinh EMASI Nam Long
Ms Tuyền Lê
Trưởng Phòng Tuyển Sinh EMASI Vạn Phúc
Ms Cảnh Huỳnh
Nhân Viên Tuyển Sinh EMASI Nam Long
Ms Ly Hoàng
Nhân Viên Tuyển Sinh EMASI Nam Long
Ms Dung Lê
Nhân Viên Lễ Tân EMASI Nam Long
Ms Vân Đào
Nhân Viên Tuyển Sinh EMASI Nam Long
Ms Nga Nguyễn
Nhân Viên Tuyển Sinh EMASI Vạn Phúc
Ms Trang Nguyễn
Nhân Viên Tuyển Sinh EMASI Vạn Phúc
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất