Đội Ngũ Lãnh Đạo
huynh cong minh
Tiến sĩ Huỳnh Công Minh
Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập / Tổng Hiệu Trưởng
Thầy Peter Gittins
Giám Đốc Giáo Vụ
Nhà Giáo Ưu Tú Nguyễn Thị Thu Cúc
Hiệu Trưởng Trường EMASI Vạn Phúc
Nhà Giáo Ưu Tú Kim Vĩnh Phúc
Hiệu Trưởng Trường EMASI Nam Long
Ông Võ Hoàng Vũ
Giám Đốc Tài Chính
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất